Styrelsen 2020

 Ordförande  : Jonny Alfredsson

Vice Ordförande : Tommy Emanuelsson

Kassör       : Annika Karlsson

Sekreterare  : Ingela Johansson

Ledamot 1  : Kent Karlsson

Ledamot 2   : Pär Svensson

Suppleant 1 : Carina Andersson