Medlemsansökan

 

Ansökan sker genom ett personligt besök på motorgården, på något av våra medlemsmöten.
Medlemsmötena är 1 gång i månaden och är normalt första söndagen kl.17 varje månad, om inget
annat anges i gästboken eller på startsidan. För mer info kontakta  Carina Andersson